نویسنده: admin

0

مجموعه 40 درس کتاب مقدس

البته 40 درس در کتاب مقدس است چگونه از این جزوه استفاده کنیم کریستادلفین ها چه کسانی هستند؟ کتاب مقدس راهنمای ما انجیل خبر خوش خدا وآفرینش عشق فراوان به خدا بازگشت عیسی مسیح...

0

مجموعه ۲۲ درس کریستادلفین

درس اول : کتاب مقدس و راهنمای ما درس دوم : خدا جهانیان را بسیار محبت کرد درس سوم: بازگشت عیسی مسیح به زمین درس چهارم : پادشاهی تو بیاید درس پنجم : پادشاهی...